CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG -HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
Tiêu chuẩn này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các
công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này cũng đưa ra những chỉ dẫn cho việc chống sét đối với các trường
hợp đặc biệt như kho chứa chất nổ, những công trình tạm như cần cẩu, khán đài bằng kết cấu khung
thép, và các chỉ dẫn chống sét cho các hệ thống lưu trữ dữ liệu điện tử. 1 Phạm vi áp dụng………………………………………………………………………………………………… 1
2 Tài liệu viện dẫn…………………………………………………………………………………………………. 1
3 Thuật ngữ và định nghĩa……………………………………………………………………………………… 1
4 Quy định chung………………………………………………………………………………………………….. 3
5 Chức năng của hệ thống thu và dẫn sét………………………………………………………………… 3
6 Vật liệu và kích thước…………………………………………………………………………………………. 3
7 Sự cần thiết của việc phòng chống sét………………………………………………………………….. 7
8 Vùng bảo vệ…………………………………………………………………………………………………….. 13
9 Các lưu ý khi thiết kế hệ thống chống sét…………………………………………………………….. 18
10 Các bộ phận cơ bản của hệ thống chống sét …………………………………………………. 19
11 Bộ phận thu sét………………………………………………………………………………………….. 19
12 Dây xuống…………………………………………………………………………………………………. 29
13 Mạng nối đất ……………………………………………………………………………………………… 38
14 Cực nối đất ……………………………………………………………………………………………….. 39
15 Kim loại ở trong hoặc trên công trình…………………………………………………………….. 41
16 Kết cấu cao trên 20 m…………………………………………………………………………………. 48
17 Công trình có mái che rất dễ cháy ………………………………………………………………… 52
18 Nhà chứa các vật có khả năng gây nổ hoặc rất dễ cháy………………………………….. 52
19 Nhà ở ……………………………………………………………………………………………………….. 57
20 Hàng rào …………………………………………………………………………………………………… 57
21 Cây và các kết cấu gần cây …………………………………………………………………………. 59
22 Các công trình có ăng ten vô tuyến truyền thanh và truyền hình ………………………. 60
23 Các kết cấu khác ……………………………………………………………………………………….. 61
24 Sự ăn mòn ………………………………………………………………………………………………… 66
25 Lắp dựng kết cấu……………………………………………………………………………………….. 67
26 Dây điện trên cao……………………………………………………………………………………….. 67
27 Kiểm tra…………………………………………………………………………………………………….. 68
28 Đo đạc………………………………………………………………………………………………………. 68
29 Lưu trữ hồ sơ…………………………………………………………………………………………….. 68
30 Bảo trì ………………………………………………………………………………………………………. 69
Phụ lục A Các khía cạnh kỹ thuật của hiện tượng sét…………………………………………………. 68
Phụ lục B Giải thích một số điều khoản của tiêu chuẩn ………………………………………………. 71
Phụ lục C Hướng dẫn chung đối với việc chống sét cho thiết bị điện trong và trên công trình
…………………………………………………………………………………………………………………………… 77
Phụ lục D Một số ví dụ tính toán…………………………………………………………………………….. 111
Phụ lục E Số liệu về mật độ sét ở Việt Nam…………………………………………………………….. 114

Download tài liệu và thảo luận tại đây

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *