Cập nhật thường xuyên công nghệ tự động hóa trong hệ thống điện.