Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Gói thầu số 3: Cung cấp cáp quang và phụ kiện

Dự án: “Mạng truyền hình cáp tại Yên Bái”

Nguồn vốn: tín dụng thương mại

Bên mời thầu: Điện lực Yên Bái – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 5/5/2008 đến 8h30 ngày 20/5/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Quản lý Xây dựng – Điện lực Yên Bái – Công ty Điện lực 1, 815 đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 20/5/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *