Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Gói thầu số 1: Cung cấp và lắp đặt thiết bị

Dự án: “Nâng cao năng lực hệ thống, hội nghị truyền hình của Công ty Điện lực 1”

Nguồn vốn: bố trí theo kế hoạch của Công ty

Bên mời thầu: Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 9h00 ngày 2/5/2008 đến 9h30 ngày 20/5/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin – Công ty Điện lực 1

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 20/5/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *