Cung cấp vật tư cho công tác trung tu tổ máy GT41 Phú Mỹ 4

Gói thầu: Cung cấp vật tư cho công tác trung tu tổ máy GT41 Phú Mỹ 4 năm 2008
Nguồn vốn: SCL
Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 07/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu. ĐT: (064) 216075; Fax: (064) 876930
Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 00 ngày 07/11/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *