Đại tu thay thùng cầu dao, thùng điện kế năm 2008

Gói thầu số 3: Đại tu thay thùng cầu dao, thùng điện kế năm 2008

Dự án: “Sửa chữa lưới điện Điện lực Thủ Đức năm 2008”

Nguồn vốn: sửa chữa lớn năm 2008

Bên mời thầu: Điện lực Thủ Đức

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 1/4/2008 đến trước 9h00 ngày 16/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Điện lực Thủ Đức, số 21 Dương Văn Cam, ph ường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.2180211; Fax: 08.8965380

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 9h00, ngày 16/4/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *