EVN tích cực đẩy mạnh thành lập các công ty cổ phần

Image[bkeps.com]EVN cho biết: Đến thời điển hiện tại, đề án thành lập 8 công ty cổ phần (chuyển đổi từ các ban quản lý dự án các công trình điện) đã hoàn tất, Tập đoàn đang thẩm định lại phần vốn đầu tư của EVN, xem xét cử người đại diện phần vốn để khẩn trương tiến hành đại hội cổ đông lần đầu. Các đơn vị này bao gồm: Công ty cổ phần Thuỷ điện Bản Vẽ (BQLDATĐ 2),

Công ty CP TĐ A Vương, Công ty CP TĐ Sông Tranh 2 – Sông Bung 2 (BQLDATĐ 3), Công ty CP TĐ Sê san 4 (BQLDA TĐ 4), Công ty CP TĐ Srêpôk (gồm các nhà máy thuỷ điện Buôn kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpôk), Công ty CP TĐ Đồng Nai (Đồng Nai 3, 4), Công ty CP TĐ Sông Ba Hạ, Công ty CP TĐ An Khê Ka Năk (BQLDATĐ 7).  EVN cũng đang đốc thúc một số đơn vị khác khẩn trương hoàn thành đề án trong tháng 11 trình EVN xem xét, đó là đề án của các công ty cổ phần nhiệt điện Mông Dương, Nghi Sơn, Sóc Trăng.

Như vậy, cùng với các công ty cổ phần đã thành lập như Công ty cổ phần EVN – Campuchia, Công ty cổ phần Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc; Công ty CP EVN LAND – Sài Gòn (sẽ hoàn tất trong năm 2007), trong năm nay, dự kiến sẽ có 14 công ty cổ phần được EVN thành lập. Với các công ty này, EVN sẽ nắm giữ khoảng 80% vốn, các đơn vị thành viên của EVN sẽ nắm giữ 20% vốn còn lại. Việc phân bổ vốn góp cụ thể sẽ dựa trên năng lực tài chính của các đơn vị thành viên.

Theo: TC Điện lực số 11 – 2007

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *