Gói 03: Trụ, neo các loại

Gói 03: Trụ, neo các loại , Tên dự án:     Các công trình lưới điện thuộc kế hoạch ĐTXD năm 2009

Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức đấu thầu:     Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Địa điểm phát hành:Số 02 Hùng Vương, Phường 4, TXTV, Tỉnh Trà Vinh

Thời gian phát hành: Từ 7 giờ 0 phút 27/07/2009 đến 17 giờ 0 phút

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *