Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại Trung tâm Điều độ HTĐ miền Nam và Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung

Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chống sét lan truyền tại Trung tâm Điều độ HTĐ miền Trung và miền Nam

Nguồn vốn: Vốn tự có

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Địa điểm phát hành: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung số 80 Duy Tân Thành phố Đà Nẵng

Thời gian phát hành: Từ 8 giờ 0 phút 03/08/2009 đến 14 giờ 0 phút 19/08/2009

Giá bán: 700 000 ( bảy trăm ngàn ) Việt Nam Đồng

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *