Gói thầu số PC3-MV-6PG01: Cung cấp dây dẫn; PC3-MV-6PG02: Cung cấp cách điện trung áp và phụ kiện; PC3-MV-6PG03: Cung cấp MBA; PC3-MV-6PG04: Cung cấp thiết bị đóng cắt; PC3-MV-6PG05: Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ

Chủ đầu tư      Công ty Điện lực 3
Bên mời thầu     Công ty Điện lực 3
Dự án     Các tiểu dự án thành phần “Cải thiện hệ thống lưới điện 22/35kV các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thuộc dự án Phân phối nông thôn (RD)
Tên và phạm vi gói thầu     Gói thầu số PC3-MV-6PG01: Cung cấp dây dẫn; PC3-MV-6PG02: Cung cấp cách điện trung áp và phụ kiện; PC3-MV-6PG03: Cung cấp MBA; PC3-MV-6PG04: Cung cấp thiết bị đóng cắt; PC3-MV-6PG05: Cung cấp tủ điện hạ áp trọn bộ
Hình thức lựa chọn nhà thầu     Đấu thầu rộng rãi quốc tế
Nguồn vốn     Vốn vay Ngân hàng Thế giới
Tổng quan dự án     
Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT):
Từ ngày     18/06/2009 Đến 04/08/2009
Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:
Số     
393     Đường (thôn)     Trưng Nữ Vương
Phường (xã)     
Hoà Thuận Đông     Quận (huyện)     Hải Châu
Thành phố (Tỉnh)     Đà Nẵng
Điện thoại     
0511.2210376     Fax     0511.3625071

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *