GT: Đại tu đường dây 171, 172E6-E4 (Gói xây lắp-SCL09)

Nguồn vốn:      Sửa chữa lớn năm 2009
Bên mời thầu:     Xí nghiệp Quản lý lưới điện 110kV
Hình thức đấu thầu:     Rộng rãi trong nước
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu:     Từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2009 đến 14 giờ 00 ngày 06/08/2009 (trong giờ hành chính)
Địa điểm:     Phòng Kế hoạch – Xí nghiệp Quản lý lưới điện 110kV, số 100 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 04 22200623; Fax:  04 22200612
Giá bán:     1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu:     14 giờ 00 ngày 06/08/2009

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *