GT: Gói 3: Mua sắm, vận chuyển MBA 63MVA 115/38,5/23kV

Thuộc D.A: Lắp MBA T2 trạm 110kV Hà Tu – Quảng Ninh

Nguồn vốn: Vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Bên mời thầu: Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 25/10/2010 đến 14 giờ 00 ngày 11/11/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Phòng Quản lý xây dựng, Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc, số 3 An Dương, quận tây Hồ, Tp. Hà Nội

Ðiện thoại: (04) 22416853; Fax: (04) 39343798

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 09/11/2010
Theo: Báo Đấu thầu số 205

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *