GT: Gói thầu số 03.CQT-2009: Chống quá tải năm 2009 các TBA khu vực Kiêu Kỵ, Văn Đức

Thuộc dự án:      Chống quá tải năm 2009 các TBA khu vực Kiêu Kỵ, Văn Đức bao gồm các công trình: 1. Xây dựng mới TBA Kiêu Kỵ 8;  2. Xây dựng mới TBA Kiêu Kỵ 9; 3. Xây dựng mới TBA Văn Đức 5; 4. Xây dựng mới TBA Văn Đức 3
Nguồn vốn:     Vốn vay tín dụng thương mại
Bên mời thầu:     Điện lực Gia Lâm – Công ty Điện lực Tp.Hà Nội
Hình thức đấu thầu:     Rộng rãi trong nước
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu:     Từ 08 giờ 30 ngày 15/06/2009 đến 15 giờ 00 ngày 30/06/2009 (trong giờ hành chính)
Địa điểm:     Phòng Quản lý ĐTXD – Điện lực Gia Lâm, KCN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. Điện thoại: (04)22100208; Fax: (04)36760606
Giá bán:     500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu:     15 giờ 00 ngày 30/06/2009

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *