GT: Máy biến áp lực và VTTB kèm theo (Gói 8)

Thuộc DA: Công trình TBA 110kV KCN Sông Hậu và đường dây 110kV đấu nối tỉnh Đồng Tháp

Nguồn vốn: của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 22/11/2010 đến 09 giờ 00 ngày 07/12/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Ban Quan hệ Quốc tế, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, khách sạn Du lịch Điện lực 2 (phòng 504 ) 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1, Tp.HCM

Ðiện thoại: (08) 22200384; Fax: (08) 22200352

Giá bán:  1.000.000 đồng/bộ

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 07/12/2010
Theo: Báo Đấu thầu số 223

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GT: Máy biến áp lực và VTTB kèm theo (gói 8)

Thuộc D.A: Công trình trạm biến áp 110kV An Tây, tỉnh Bình Dương

Nguồn vốn: Vốn của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/10/2010 đến 09 giờ 00 ngày 09/11/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Ban Quan hệ Quốc tế, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, phòng 504, khách sạn Điện lực 2, 5/11 Nguyễn Siêu, quận 1, Tp.HCM

Ðiện thoại: (08) 22200384; Fax: (08) 22200352

Giá bán:  1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 09/11/2010
Theo: Báo Đấu thầu số 205

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *