GT: Máy biến áp phụ tải (Gói 1);

Thuộc DA: Cung cấp  VTTB phục vụ hoạt động SXKD năm 2011

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn, chi phí sản xuất năm 2011

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/11/2010 đến 14 giờ 00 ngày 29/11/2010 (trong giờ hành chính)

– ĐĐ: Phòng Vật tư, Công ty Điện lực Quảng Nam, số 05 Trần Hưng Đạo, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Ðiện thoại: (0510) 2220306; Fax: (0510) 3852956

Giá bán:  500.000 đồng/bộ (Gói 1,2,4,5,6,8,10); 300.000 đồng/bộ (Gói 13)

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 29/11/2010
Theo: Báo Đấu thầu số 223

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *