GT: Mua sắm cách điện để thay thế cho các đường dây bị nhiễu sự cố và có mật độ sét cao

Thuộc DA: Mua sắm cách điện để thay thế cho các đường dây bị nhiễu sự cố và có mật độ sét cao

Nguồn vốn: Chi phí giá thành của Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc

Bên mời thầu: Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 12/11/2010 đến 08 giờ 30 ngày 29/11/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Phòng Vật tư, Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc, số 3 An Dương, quận tây Hồ, Tp. Hà Nội

Ðiện thoại: (04) 22134851/22412820; Fax: (04) 39844587

Giá bán:  500.000 đồng/bộ

Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 29/11/2010
Theo: Báo Đấu thầu số 223

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *