GT: Trụ và đà cản (Gói 1); Dây dẫn các loại (Gói 2); Phụ kiện lưới điện (Gói 4); Sứ cách điện (Gói 5)

Thuộc D.A: Mua sắm VTTB phục vụ các công trình XDCB năm 2010

Nguồn vốn: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Bình Dương – Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2010 đến 09 giờ 00 ngày 29/10/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Phòng Vật tư, Công ty Điện lực Bình Dương, số 233 đường 30/4, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Ðiện thoại: (0650) 2210246; Fax: (0650) 3822909

Giá bán:  1.000.000 đồng/bộ (Gói 1,2,4); 500.000 đồng (Gói 5)

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 29/10/2010
Theo: Báo Đấu thầu số 205

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *