Hợp bộ kiểm định TU và TI

Gói thầu: Hợp bộ kiểm định TU và TI
Thuộc D.A: Hợp bộ kiểm định TU và TI
Nguồn vốn: KHCB của Công ty Điện lực 1
Bên mời thầu: Điện lực Hưng Yên
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 07/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng QLXD – Điện lực Hưng Yên, số 308 đường Nguyễn Văn Linh, TX. Hưng Yên, Hưng Yên. ĐT: (0321) 2210308; Fax: (0321) 3550918
Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 10/11/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *