Máy biến áp phụ tải

Gói thầu số 01: Máy biến áp phụ tải

Dự án: “Cấp điện Cụm Công nghiệp Đông Quế Sơn (Giai đoạn 8)”

Nguồn vốn: Cấp điện Cụm Công nghiệp Đông Quế Sơn (Giai đoạn 8)

Bên mời thầu: Điện lực Quảng Nam

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 2/5/2008 đến 11h00 ngày 16/5/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Tài chính Điện lực Quảng Nam, số 05 Trần Hưng Đạo, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.220306; Fax: 0510.852956/220406

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 16/5/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *