Mua dây cáp AC120/19 và dây chống sét TK50

Gói thầu: Mua dây cáp AC120/19 và dây chống sét TK50
Thuộc D.A: Cải tạo đường dây 35kV lộ 373 TBA 110kV E5.1 Mông Dương – Quảng Ninh
Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
Bên mời thầu: Điện lực Quảng Ninh
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 ngày 03/11/2008 đến 08 giờ 00 ngày 12/11/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Kế hoạch – Vật tư Điện lực Quảng Ninh, Đường Nguyễn Văn Cừ. TP. Hạ Long, Quảng Ninh. ĐT: (033) 210217; Fax: (033) 833065
Hạn cuối nhận HSĐX: 13 giờ 00 ngày 12/11/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *