Mua sắm RMU và tủ điện hạ thế

Gói thầu: Mua sắm RMU và tủ điện hạ thế

Dự án: “Xây dựng mới trạm biến áp số 10 làng Quốc tế Thăng Long”

Nguồn vốn: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 của Công ty Điện lực TP Hà Nội 

Bên mời thầu: Công ty Điện lực TP Hà Nội

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 1/4/2008 đến trước 14h30 ngày 16/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Quản lý đấu thầu Công ty Điện lực Hà Nội, số 69 Đinh Tiên Hoàng, quận hoàn Kiếm, Tp Hà Nội. Điện thoại: 04.2200852; Fax: 04.2200853

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 16/4/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *