Phân tích ngành năng lượng thế giới

ImageNgày nay cuộc đấu tranh gay gắt nhất không gì khác ngoài đấu tranh về chiếm giữ các nguồn năng lượng.

Với sự phụ thuộc vào các năng lượng không thể tái sinh như dầu mỏ, than và sắp tới là Uranium thì trong một ngày không xa, chúng ta sẽ lâm vào tinh trạng thiếu năng lượng trầm trọng

Sự tăng cường độ hoạt động kinh tế của con người gắn liền với sự tiếp tục gia tăng dân số thế giới buộc mọi quốc gia phải phát triển mạnh ngành năng lượng. Cơ sở sản xuất năng lượng vẫn là sử dụng nguyên liệu hyđrocacbon, điều gây ra những hậu quả sinh thái nghiêm trọng.

Không phải ngẫu nhiên mà trong chương trình nghị sự của Hội nghị Nhóm G8 tháng 7/2005 tại Scotland một trong hai vấn đề then chốt được lựa chọn là sự nóng lên toàn cầu và kỳ họp tiếp đó của G8 tại Matxcơva đã tập trung thảo luận các vấn đề năng lượng.

Text Box: Bảng 1. Tiêu thụ nhiên liệu khoáng trên toàn thế giới trong thời kỳ 1950 - 2003  (triệu tấn dầu qui đổi) Năm	Than	Dầu mỏ	Khí thiên nhiên 1950	1.074	470	171 1960	1.544	951	416 1970	1.553	2.254	924 1980	1.814	2.972	1.304 1990	2.270	3.136	1.774 2000	2.217	3.519	2.158 2002	2.304	3.756	2.412 2003	2.398	3.987	2.675Khía cạnh kinh tế xã hội quan trọng của những sự thay đổi xảy ra trong những năm gần đây là sự tăng giá mạnh của dầu mỏ và khí thiên nhiên. Vấn đề cung cấp năng lượng đã mang ý nghĩa then chốt đối với sự tiếp tục phát triển nền văn minh trên hành tinh. Mức độ gay gắt của tình hình có thể minh họa bằng các số liệu liên quan đến một quốc gia lớn đang phát triển như Braxin.

Năm 2001 tại Braxin đã xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng, buộc chính phủ phải áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu thụ năng lượng để tránh những tình huống cắt điện có tính thảm họa. Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng là hạn hán kéo dài ở các vùng khác nhau trong suốt gần 6 năm (1996 – 2001), làm giảm sản lượng điện năng ở các nhà máy thủy điện (NMTĐ), tiêu thụ năng lượng tăng lên và chậm trễ trong việc khởi động các nhà máy điện mới. Đặc thù sản xuất điện năng ở Braxin là gần 85% sản lượng điện năng toàn quốc là từ các NMTĐ, và người ta cho rằng hệ thống cung cấp năng lượng hiện có đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu điện năng trong 3 năm khô hạn liên tiếp. Tuy nhiên vào tháng 4/2001, lượng nước trong các hồ chứa các NMTĐ chỉ còn bằng 20 – 30% lượng nước tối đa. Chính điều đó đã thức tỉnh chính phủ Braxin ra quyết định triệt để hạn chế tiêu thụ điện năng.

Đương nhiên sự phụ thuộc quá mức vào các điều kiện khí hậu của việc sản xuất điện năng đó đặt ra yêu cầu tất yếu phải đa dạng hóa nguồn sản xuất điện năng. Do đó phát sinh sự cần thiết của việc phân tích tổng hợp hiện trạng và triển vọng phát triển của ngành năng lượng thế giới, mà cụ thể là khả năng đa dạng hóa ngành này, những biện pháp tiết giảm tiêu thụ năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất năng lượng và giảm thiểu những hậu quả tiêu cực về sinh thái (chuyển từ ngành năng lượng hyđrocacbon sang ngành năng lượng sạch). Người ta đang nói đến thành tựu ở từng nước riêng biệt và trên toàn thế giới nói chung về trình độ sản xuất năng lượng đáp ứng các yêu cầu an toàn về sinh thái, bền vững và đảm bảo nhu cầu ngày một cao của nền kinh tế (lưu ý rằng Mỹ hiện nay mỗi ngày phải bỏ ra nửa tỷ đô la để nhập khẩu dầu mỏ, chủ yếu từ các nước Cận Đông).

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *