Phát triển điện lưới, công trình thủy điện

Gói thầu: Chống quá tải năm 2009 các trạm biến áp khu vực Đình Xuyên (Gói 05)

Thuộc D.A: Chống quá tải năm 2009 các TBA khu vực Đình Xuyên bao gồm: Xây dựng mới TBA Phù Đổng 6, Xây dựng mới TBA Phù Đổng 7, Xây dựng mới TBA Đình Xuyên 5

Nguồn vốn: Vay tín dụng thương mại

Bên mời thầu: Điện lực Gia Lâm

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 30 ngày 01/07/2009 đến 15 giờ 00 ngày 15/07/2009 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Phòng Quản lý ĐTXD – Điện lực Gia Lâm, Khu CN Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 04. 22100208; Fax: 04. 36760606

Giá bán: 500.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 15/07/2009

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển điện lưới, công trình thủy điện

Gói thầu: Xây lắp lưới điện trung áp huyện Ân Thi + Phù Cừ + Tiên Lữ + Kim Động (Gói 6.1 – HY)

Thuộc dự án:    Năng lượng Nông thôn II Tỉnh Hưng Yên – Phần Trung Áp
Nguồn vốn:    Vốn vay WB
Bên mời thầu:    Điện lực Hưng Yên – Công ty Điện lực 1
Hình thức đấu thầu:    Rộng rãi trong nước
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu:    Từ 08 giờ 00 ngày 15/12/2008 đến 09 giờ 00 ngày 15/01/2009 (trong giờ hành chính)
Địa điểm:    Phòng Quản lý Xây dựng – Điện lực Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: (03212)210208 – 210408; Fax: (03213)550918
Giá bán:    1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu:    09 giờ 00 ngày 15/01/2009 (more…)

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *