Phê chuẩn chiến lược năng lượng 2020

[bkeps.com]Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 1855/QĐ-TTg, Phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

ImageĐây là văn bản quan trọng nhằm phát triển năng lượng gắn liền với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, thiết lập an ninh năng lượng quốc gia trong điều kiện mở. Chiến lược đề ra mục tiêu phấn đấu: đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội; trong đó có năng lượng sơ cấp năm 2010 khoảng từ 47,5-49,5 triệu TOE (tấn dầu quy đổi); đến năm 2020 đạt khoảng từ 100-110 triệu TOE; đến năm 2050 đạt khoảng từ 310-320 triệu TOE.

Quyết định này còn quy định rất cụ thể định hướng phát triển cho từng ngành năng lượng như: điện, dầu khí, năng lượng mới và tái tạo…cùng với các chính sách  đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, chính sách giá, chính sách ưu tiên phát triển năng lượng mới, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ môi trường…. Đi đôi với việc chỉ ra các giải pháp phải thực hiện, Thủ tướng Chính phủ còn chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng và các địa phương phải phối hợp với Bộ Công Thương  thực hiện tốt Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia này./ .

Mai Phương

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *