Sửa quy định tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La

Image[bkeps.com]25/2, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007.

Theo Quyết định sửa đổi, bổ sung, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền điều động đến nhận công tác tại nơi có hộ dân phải di chuyển đến điểm tái định cư (nơi đi) sau thời điểm Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 có hiệu lực, có tài sản gắn liền với đất được hình thành trong thời gian công tác thì được bồi thường tài sản đó.

Đối với bồi thường thiệt hại về đất, Quyết định 31/2008/QĐ-TTg bổ sung thêm trường hợp hộ tái định cư có đất sản xuất ở vị trí trên cốt ngập, chuyển đến điểm tái định cư xa nơi sản xuất cũ thì đất sản xuất tại nơi ở cũ bị thu hồi, được bồi thường thiệt hại về đất và giao đất sản xuất tại điểm tái định cư. Diện tích đất sản xuất bị thu hồi, giao chính quyền địa phương quản lý theo quy định hiện hành.

Việc xây dựng khu tái định cư tập trung nông thôn cũng được bổ sung thêm quy định mới. Theo đó, hộ sở tại bị thu hồi đất và bị ảnh hưởng nguồn nước, nguồn điện sinh hoạt để xây dựng điểm tái định cư tập trung nông thôn được hỗ trợ đầu tư nước và điện sinh hoạt như đối với hộ tái định cư

Theo website Chính Phủ

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *