Thế nào là hành lang an toàn lưới điện?

Theo Nghị định số 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được giới hạn như sau: Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp.

Chiều rộng của hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía là:      

Điện áp Đến 22kV 35kV 66-110kV 220kV 500kV
  Dây bọc Dây trần Dây bọc Dây trần Dây trần
Khoảng cách 1.0m 2.0m 1.5m 3.0m 4.0m 6.0m 7.0m

Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng qui định: 

Điện áp

Đến 35kV

66-110kV

220kV

500kV

Khoảng cách

2.0m

3.0m

4.0m

6.0m

Hành lang bảo vệ an toàn các loại cáp điện đi trên mặt đất hoặc treo trên không là khoảng không gian dọc theo đường cáp điện và được giới hạn về các phía là 0,5m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng.

Không cho phép nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh sống, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không có điện áp từ 500 KV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó. Các công trình được tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đến 220 kV phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy.

– Mái lợp, khung nhà và tường bao bằng kim loại phải nối đất theo qui định về kỹ thuật nối đất.

– Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra bảo dưỡng, thay thế các bộ phận công trình lưới điện cao áp.

– Khoảng các từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn gần nhất khi dây ở trạng thái tĩnh không được nhỏ hơn khoảng cách qui định:

Điện áp

Đến 35kV

66-110kV

220kV

Khoảng cách

3.0m

4.0m

6.0m

Ngoài ra, nhà ở, công trình đã đủ điều kiện được ở trong hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp đến 220 kV vẫn phải cảnh giác khi làm việc trên cao như mái nhà, mái công trình, sử dụng vật dụng có chiều dài, chiều cao hợp lý để phòng tránh bị phóng điện. 

Theo: ĐỨC THÀNH – SGGP

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *