Xây lắp ĐDTA, TBA & ĐDHA

Gói thầu: Xây lắp ĐDTA, TBA & ĐDHA khu vực quận Ô Môn, quận Bình Thủy  giai đoạn 2
Thuộc D.A: Xây lắp ĐDTA, TBA & ĐDHA khu vực quận Ô Môn, quận Bình Thủy  giai đoạn 2
Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực 2
Bên mời thầu: Điện lực TP. Cần Thơ
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong cả nước
Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 ngày 26/09/2008 đến 13 giờ 00 ngày 06/10/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng TCKT, Điện lực Cần Thơ, 06 Nguyễn Trại, Phường Hội An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. ĐT: (0710) 221000; Fax: (0710) 221039
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 00 ngày 06/10/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *