Xây lắp phần khối lượng còn lại sau điều chỉnh của đường dây 110kV Thái B

Gói thầu: Xây lắp phần khối lượng còn lại sau điều chỉnh của đường dây 110kV Thái Bình – Kiến Xương

Dự án: “Trạm biến áp 110kV Kiến Xương và đường dây 110kV Thái Bình – Kiến Xương”

Nguồn vốn: đầu tư xây dựng của Công ty Điện lực 1

Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 2/6/2008 đến 09h00 ngày 30/06/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA lưới điện, số 3 An Dương, Tây Hồ, Tp Hà Nội. Điện thoại: 04.2139253; Fax: 04.7170971

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 30/6/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *