Yên Bài mới thầu tụ bù, thiết bị đóng cắt bảo vệ, máy biến áp cáp trung ap

[bkeps.com]Gói thầu 5-YB: Cung cấp tủ hạ thế cho tỉnh Yên Bái

Dự án: “Năng lượng nông thôn II tỉnh Yên Bái”

Nguồn vốn: vay WB

Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 29/2/2008 đến trước 8h45 ngày 11/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA lưới điện, số 3 An Dương, Quận T ây Hồ, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.2139253; Fax: 04.7170971

Giá bán: Mua trực tiếp tại Ban QLDA: 50 USD hoặc 800.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện trong nước: 1.200.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện quốc tế: 100 USD hoặc 1.600.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8h45, ngày 11/4/2008

Gói thầu 4-YB: Cung cấp thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế cho tỉnh Yên Bái

Dự án: “Năng lượng nông thôn II tỉnh Yên Bái”

Nguồn vốn: vay WB

Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 29/2/2008 đến trước 8h45 ngày 11/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA lưới điện, số 3 An Dương, Quận T ây Hồ, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.2139253; Fax: 04.7170971

Giá bán: Mua trực tiếp tại Ban QLDA: 50 USD hoặc 800.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện trong nước: 1.200.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện quốc tế: 100 USD hoặc 1.600.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8h45, ngày 11/4/2008

Gói thầu 3-YB: Cung cấp máy biến áp phân phối cho tỉnh Yên Bái

Dự án: “Năng lượng nông thôn II tỉnh Yên Bái”

Nguồn vốn: vay WB

Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 29/2/2008 đến trước 8h45 ngày 11/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA lưới điện, số 3 An Dương, Quận T ây Hồ, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.2139253; Fax: 04.7170971

Giá bán: Mua trực tiếp tại Ban QLDA: 200 USD hoặc 3.200.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện trong nước: 3.600.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện quốc tế: 250 USD hoặc 4.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8h45, ngày 11/4/2008

 

Gói thầu 2-YB: Cung cấp cách điện trung áp cho tỉnh Yên Bái

Dự án: “Năng lượng nông thôn II tỉnh Yên Bái”

Nguồn vốn: vay WB

Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 29/2/2008 đến trước 8h45 ngày 11/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA lưới điện, số 3 An Dương, Quận T ây Hồ, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.2139253; Fax: 04.7170971

Giá bán: Mua trực tiếp tại Ban QLDA: 100 USD hoặc 1.600.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện trong nước: 2.000.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện quốc tế: 150 USD hoặc 2.400.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8h45, ngày 11/4/2008

 

Gói thầu 1-YB: Cung cấp dây dẫn trung thế và cáp xuất tuyến hạ thế cho tỉnh Yên Bái

Dự án: “Năng lượng nông thôn II tỉnh Yên Bái”

Nguồn vốn: vay WB

Bên mời thầu: Ban QLDA lưới điện – Công ty Điện lực 1

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 29/2/2008 đến trước 8h45 ngày 11/4/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Phòng Chuẩn bị xây dựng – Ban QLDA lưới điện, số 3 An Dương, Quận T ây Hồ, TP Hà Nội. Điện thoại: 04.2139253; Fax: 04.7170971

Giá bán: Mua trực tiếp tại Ban QLDA: 150 USD hoặc 2.400.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện trong nước: 2.800.000 đồng

Chuyển qua đường bưu điện quốc tế: 200 USD hoặc 3.200.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8h45, ngày 11/4/2008

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *